Historien om Hune-Blokhus Borgerforening

En kreds af borgere omkring Vognmand John Bernth, Hune, tog i foråret 2004 initiativ til et Borgermøde i Hune Forsamlingshus. Man ønskede at undersøge opbakningen til og mulighed for at stifte en borgerforening.

Den 18. marts 2004 stiftede ca. 80 fremmødte personer Hune-Blokhus Borgerforening. Baggrunden var den udvikling og forandring man de senere år havde oplevet i området. En udvikling og forandringer som lægger voldsomt forøget pres på vejnet, offentlige faciliteter og den omkringliggende natur.

For at få indflydelse på udviklingen, havde initiativtagerne indset, at det var nødvendigt med et forum, som mange af egnens beboere kunne støtte. Dermed var tanken om borgerforeningen født.

Foreningens formål er følgende:

  • At være talerør for områdets beboere overfor offentlig myndighed
  • At præge udviklingen af områdets infrastruktur og trafikforhold
  • At præge områdets kulturelle udvikling
  • At arbejde for iværksættelse af fællesfaciliteter
  • At være samlingspunkt for aktiviteter af generel interesse


Medlemskab skal styrke fællesskabet !

For at opnå den ønskede vægt i dialogen med offentlig myndighed, er det af vital betydning, at initiativet har bredest mulig opbakning blandt områdets fastboende befolkning. Netop derfor besluttede generalforsamlingen, at foreningens kontingent skulle være billigst muligt og ikke være en hindring for medlemskab.

Udskriv Email