Medlemskontingent

Som medlem kan optages alle borgere med bopæl (hus, sommerhus, lejlighed) i Hune-Blokhus området (Hune By og Sogn).
Medlemskabet berettiger til deltagelse i den årlige generalforsamling med stemmeret.

Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
Kassereren fører foreningens medlemsliste, som er tilgængelig for ethvert medlem.

KONTINGENT FOR 2016:

  • Enkeltpersoner kr. 75,-
  • Par/husstand kr. 150,- (max 2 stemmer ved generalforsamling)
  • OBS! - NYT KONTONUMMER efter 12. november 2015
    Bankforbindelse: Sparekassen Vendsyssel, reg. nr. 9070 konto nr. 0450264016

Kontingentet opkræves ved indmeldelse og derefter i perioden efter generalforsamlingen, der som nævnt ovenfor fastsætter kontingentets størrelse.

VIGTIGT:
Vi mangler desværre stadigvæk e-mailadresser for en del medlemmer, så hvis du er en af dem, eller hvis du er flyttet, gå da venligst ind på kontakt i menuen herover og opdater dine data incl. e-mail adresse.
På forhånd tak

 

 

 

Udskriv E-mail