Betingelser

Som medlem kan optages alle borgere med bopæl (hus, sommerhus, lejlighed) i Hune-Blokhus området (Hune By og Sogn). Medlemskabet berettiger til deltagelse i den årlige generalforsamling med stemmeret.

Medlemsbidragets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

Kassereren fører foreningens medlemsliste, som er tilgængelig for ethvert medlem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskriv Email