Aktiviteter i Hune-Blokhus Borgerforening

Bestyrelsen for Hune-Blokhus Borgerforening arbejder løbende med en række sager, som eventuelt behandles i relevante udvalg.
Alle medlemmer opfordres derfor til at fremsætte relevante forslag til sager, som ønskes behandlet.

Blandt de sager som bestyrelsen p.t. behandler kan nævnes:

 • Trafiksituationen i Hune
  I højsæsonen er der forbud mod venstresving fra Hunetorpvej mod Blokhus:
  Man skal i stedet dreje til højre og fortsætte til rundkørslen og derefter køre direkte mod Blokhus
 • Fodgængerfelter
  Kommunen afviser ind til videre at etablere fodgængerfelter på Vesterhavsvej og Aalborgvej, men henviser til at hastigheden nedsættes ved de nyligt etablerede vejbump og farvede felter
 • Parkeringsforhold i Hune
  I højsæsonen er der ligeledes parkeringsforbud på visse strækninger af Hunetorpvej for at lette trafikafviklingen.
 • Parkering i Blokhus.
  Der debatteres i øjeblikket med Jammerbugt Kommune vedr. etablering af flere bynære parkeringspladser.
  Der etableres sansynligvis flere P-pladser ved Møllevej
 • Aktiviteter til gavn for alle i lokalområdet 
  Man er åben for konstruktive forslag
 • Hune Plejecenter
  Foreningen har været aktiv i kampen for at bevare Hune Plejecenter, men må erkende at Kommunen ikke har villet give sig og videreføre centret trods en massiv lokal opbakning. Initiativgruppen, som tilbød at videreføre centret som friplejehjem har fået afslag på at overtage lejemålet, som kommunen hænger på til 2032.
  I løbet af foråret indkaldes der til nyt Borgermøde, hvor alle får mulighed for at byde ind med forslag. Fra kommunens side har været nævnt muligheden for at indrette centret med ældreboliger, vandrerhjem eller "OlleKolle"
 • Råvaremarked i Futtens gård i Blokhus
  Vil som sædvanligt blive afholdt kl. 10:00 - 14:00 i skoleferien.
  Der har været fremsat forslag om at udvide markedet til Torvet samt at afholde markedet i hele august måned af hensyn til de mange tyske turister, som besøger området.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskriv E-mail