Aktiviteter i Hune-Blokhus Borgerforening

Bestyrelsen for Hune-Blokhus Borgerforening arbejder løbende med en række sager, som eventuelt behandles i relevante udvalg.
Alle medlemmer opfordres derfor til at fremsætte relevante forslag til sager, som ønskes behandlet.

Blandt de sager som bestyrelsen p.t. behandler kan nævnes:

 • Trafiksituationen i Hune
  Vi er løbende i dialog med myndigheder og kommunalbestyrelsen i forbindelse med at få skabt den bedste løsning på de trafikale problemer som er i Hune by.
 • Fodgængerfelter
  Der er blevet etableret fodgængerfelter på Vesterhavsvej og Aalborgvej i forbindelse med opstilling af trafiklys i krydset
 • Parkeringsforhold i Hune
  I højsæsonen er der ligeledes parkeringsforbud på visse strækninger af Hunetorpvej og Kirkevej for at lette trafikafviklingen.
 • Parkering i Blokhus.
  Der debatteres med Jammerbugt Kommune vedr. etablering af flere bynære parkeringspladser.
 • Aktiviteter til gavn for alle i lokalområdet 
  Man er åben for konstruktive forslag
 • Toiletter i Hune
  Der mangler toiletter i Hune. Især om sommeren hvor der afholdes Hune Marked hver søndag. Vi kan kun opfordre til at Jammerbugt Kommune i samarbejde med Hune Forssamlinsghus får etableret flere toiletter tilgængelige for alle de besøgende i Hune.
 • Råvaremarked på Blokhus torv 
 • Fra 2021 er Blokhus råvaremarked blevet flyttet til Blokhus Torv

 

 

 

 

 

 

 

 

Udskriv Email